מטבח ישראלי

פרויקט של משרדנו פורסם בספרה של שרון היבש, "מטבח ישראלי"