top of page

הספר הבינלאומי של אדריכלי ישראל

השתתפנו בספר הבינלאומי של אדריכלי ישראל - כרטיס הביקור של האדריכלות הישראלית, בהוצאת דומוס ובשיתוף אות העיצוב
bottom of page